Wat verstaan we onder "WAARDE"? Wat is de waarde van bijvoorbeeld een diamant kan men vragen? Bedoelt wordt dan wat er over het algemeen voor zulk een steen ge...
In de volksmond zegt men wel dat de opbrengst van een woning die verkocht wordt even groot is als de prijs die de gek er voor geeft. In wezen heeft men nog gelijk ook. Maar is die prij...
BEDRIJFSVASTGOED  TMI TAXATIES Wij werken als Taxateur  in Nederland  volgens de erkende NRVT standaarden om onafhankelijke, reële, consistente en actuele...

Onafhankelijke, betrouwbare, valide en consistente bedrijfs- en woningtaxaties.

Taxatie is een zaak van vertrouwen, integriteit en een van onafhankelijkheid. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Onafhankelijkheid.

Uiteindelijk is niemand onafhankelijk. We hebben altijd met anderen te doen en zullen daar bewust of onbewust ook rekening mee houden. Bij personen bedoelen we de onpartijdigheid. Het niet te beïnvloeden zijn. Wij zijn getraind om ons zo onafhankelijk als menselijkerwijs maar mogelijk is op te stellen en zaken die de schijn van afhankelijkheid bevatten te mijden. In die zin ziet Meeks van Oijen Taxatie & Advies haar absolute onafhankelijk.

Betrouwbaar.

De betrouwbaarheid van een persoon is, de mate waarin men erop kan vertrouwen dat een ander een belofte of toezegging na zal komen.

Integriteit

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

Valide.

De validiteit of geldigheid van een taxatie is  de mate waarin de taxatie meet wat hij zou moeten meten.

Consistent.

Consistent betekent in de logica, innerlijk samenhangend en niet tegenstrijdig.

Meeks van Oijen Taxatie & Advies.

Aan bovengenoemde omschrijvingen pretenderen wij te voldoen en vanuit deze zienswijze proberen wij met opdrachtgevers zaken te doen. Op deze wijze rapporteren wij onze bedrijfstaxaties, onze woningtaxaties en geven wij vastgoedadviezen.

Wij hopen u binnenkort als klant te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Meeks van Oijen Taxatie & Advies

Jan Meeks MRE RM RT

Wij bieden u:

  • Meeks van Oijen biedt u kwaliteit en service
  • Wij zijn mensen dus maken we fouten. Als wij fouten maken zullen we er alles aan doen om deze te herstellen.
  • Professionaliteit staat bij ons hoog in het vaandel
  • Taxatie & Advies is teamwork. Samen met u komen wij tot een goed product.